04 July 2014

Această idioată şi oarbă servitute voluntară a popoarelor sărăcite de politicieni

In anul 1548, Etienne de la Boetie a susţinut public un discurs despre “Servitutea voluntară”, încercând să trezească din amorţire poporul francez orbit de atâta supuşenie!!! Astăzi suntem în sec.XXI şi lucrurile n-au evoluat pozitiv, ba din contra, popoarele lumii sunt din ce în ce mai sărace şi mai nereacţionare, aspect care-mi confirmă ideea că omul trăieşte într-o iluzie fără de sfârşit iar servitutea faţă de stat şi servilismul faţă de corporaţii fac parte din ADN-ul umanităţii!!!!

Politicienii ne calcă în picioare mândria, demnitatea, proprietăţile, oraşele şi satele dar numai pentru că NOI le permitem asta. Altfel, ei din ce ar fura? Din ce ar trăi dacă nu ar obţine toate acestea de la noi, tâmpiţii supuşi care le dăm bănuţii cu mâinile noastre? Ce s-ar putea schimba în oameni şi ce mai putem pretinde de la politicienii noştri dacă noi încuviinţăm tacit jefuirea? Oare noi nu suntem complici la toate jafurile astea? Nu avem şi noi mâinile spălate în sânge? Nu avem pe conştiinţă sinuciderile sărmanilor, dezbinările familiilor, ochii plânşi ai copiilor rămaşi fără părinţi, neputinţa bunicilor, bolile şi disperarea părinţilor noştri, tristeţea din privirea copiilor noştri lipsiţi de viitor?

Nu uitaţi! Cu cât permitem mai mult, cu cât le dăm mai mult, cu atât vor înnota în plăcerile lor murdare iar noi, pe zi ce trece, în loc să luăm atitudine, să acţionăm într-un singur trup şi glas, ne punem ştreangul de gât, ne cerem eutanasierea prin scrisori deschise, ne târâm! Cui credeţi că-i pasă de noi? Chiar sunteţi atât de naivi încât să vă imaginaţi că stârniţi milă? Suntem milioane de români disperaţi ţinuţi sub control de câteva mii de scursori. Încă n-aţi înţeles cât de mare este puterea poporului trezit?
Oamenii accepta slugărnicia în scopul de a dobândi avere, ca și cum prin aceasta ar putea dobândi orice iar când nici prin avere nu se mai afirmă, abia atunci apaţin lor înșiși.

~ Étienne de La Boétie.

No comments:

Post a Comment