20 September 2014

“Învață, dezvață, reînvață!”

“Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu știe să citească, ci cel care nu știe să înțeleagă.”

“Învățământul de masă a fost mecanismul ingenios construit de industrialism pentru a produce tipul de adulți de care avea nevoie.”

“Ideea de a aduna laolaltă mase de elevi (materia primă) pentru a fi “prelucrați” de profesori (muncitorii) într-o școală amplasată central (fabrica) a fost o idee genială. Întreaga ierarhie administrativă a învățământului a urmat modelul birocrației industriale. Organizarea însăși a cunoașterii pe discipline permanente se întemeiază pe concepții industriale. Copiii merg în șir dintr-un loc în altul și se așează în locuri stabilite dinainte. Clopoțelul sună pentru a anunța schimbarea orei.”

“Astăzi numeroși profesori sunt stânjeniți când li se amintește că tot felul de valori sunt transmise elevilor, dacă nu prin manuale, măcar prin diverse elemente ca: locul ocupat în clasă, clopoțelul școlii, segregația după vârstă, deosebirile de clasă socială, autoritatea profesorului, faptul însuși că elevii se află într-o școală și nu în sânul comunității. Toate detaliile de felul acesta transmit mesaje nevorbite elevului, modelându-i atitudinile și părerile.”

“În ce privește învățământul, lecția este clară: obiectivul lui fundamental trebuie să fie acela de a spori “capacitatea de adaptare” a individului, pentru ca acesta să se poată adapta repede și ușor la noutatea permanentă. Și cu cât ritmul schimbărilor este mai rapid, cu atât se cere mai multă atenție pentru a discerne tipul de evenimente ce vor surveni. Nu mai este suficient ca Johnny să înțeleagă trecutul. Nu este suficient nici ca el să înțeleagă prezentul, căci mediul ambiant imediat va dispărea curând. Johnny trebuie să învețe să anticipeze sensul și ritmul schimbărilor. El trebuie, ca să ne exprimăm în termeni tehnici, să facă previziuni repetate, probabiliste și pe termen din ce în ce mai lung. Și la fel trebuie să facă și profesorii lui Johnny.”

“Prinși într-un sistem de învățământ dornic să-i transforme în anacronisme vii, studenții de astăzi au tot dreptul să se revolte.”

No comments:

Post a Comment